Учебно време и ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас


Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
02.02.2022 г. – I – XII клас


Неучебни дни
18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и
културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното
външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 


Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
12.05.2022 г.     –     XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г.     –     І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.     –     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)