История

 

         ДГ № 13 „Пролет” гр. Стара Загора е открита през 1962 год. Първоначалната сграда се намира на мястото на днешната Държавна опера. Към градината е съществувал и филиал, който се помещава в приспособена за целта жилищна сграда – непосредствено над ІІ-ро основно училище.

През 1967 год. детската градина се премества в специално построена за нуждите й сграда на адрес „М.М.Кусев” 50, където се намира и днес. Тя е едно от най-старите детски заведения в града ни и е свързана с детските спомени на стотици, по-скоро на хиляди старозагорци.

Първи директор на ДГ № 13 е Мария Димитрова.

С участието на родители и общественици колективът на градината създава богата материална и дидактична база. От 1971 год. до 1977 год. и от 1983 до 1989 год. детската градина е базова към Института за детски учители – Стара Загора (сега Факултет към Тракийски университет). С помощта на учителите в градината се обучават студенти по предучилищна педагогика.

От началото на учебната 2003/2004 год. ръководството на ДГ № 13 поема г-жа Борислава Христакиева.

Днес в ДГ № 13 се отглеждат и възпитават близо 120 деца, разделени в четири групи по възрастов принцип. За тях се грижат 20 души персонал – педагогически, административен и непедагогически. Всички учители са с висше образование, от които 7 с магистърска, а 3 – с бакалавърска степен. За децата в ДГ № 13 се предлагат и допълнителни педагогически услуги по желание на родителите – спортни танци, английски език, народни танци.

През 2015 год. сградата на ДГ № 13 “Пролет” е основно ремонтирана и обновена със средства на Община Стара Загора.