За нас

ДГ 13 Пролет, Стара Загора е общинска детска градина.

Тук се осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас. Децата са разпределени в четири групи по възрастов принцип:

  • първа възрастова група – 3 – 4-годишни;
  • втора възрастова група – 4 – 5-годишни;
  • трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;
  • четвърта подготвителна възрастова група- 6 – 7-годишни.

Предучилищното образование е задължително от учебната година,
която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета
и четвърта подготвителна възрастова група.