Екип

ДИРЕКТОР – БОРИСЛАВА ХРИСТАКИЕВА

УЧИТЕЛИ

  1. ВЕЛИНА ВЪТКОВА
  2. ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА
  3. РАДОСТИНА ПЕТКОВА
  4. ЗОРНИЦА ИВАНОВА
  5. ДАНИЕЛА БИНЕВА
  6. СТЕФКА АНГЕЛОВА
  7. СВЕТЛА ГОСПОДИНОВА
  8. ЖЕНИ КЪНЕВА
  9. ВАНЯ ХРИСТОВА – учител по музика