Екип

ДИРЕКТОР – БОРИСЛАВА ХРИСТАКИЕВА

УЧИТЕЛИ

  1. МАРИЯ МИЛЧЕВА
  2. ВЕЛИНА ДЕМИРЕВА-ВЪТКОВА
  3. ГЕРГАНА ТЕРЗИЕВА
  4. АНТОНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА
  5. ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА
  6. ГРОЗДАНКА АНГЕЛОВА
  7. НАСКА ПЕНЕВА
  8. РАДОСТИНА ПЕТКОВА
  9. ВАНЯ ХРИСТОВА – учител по музика