Групи

 • ГРУПА „МАРГАРИТКА“ –
  Учители:
  Гергана Терзиева
  Даниела Игнатова
  Помощник-възпитател:
  Христалина Георгиева
 • ГРУПА „ИГЛИКА“
  Учители:
  Антония Желязкова
  Велина Въткова
  Помощник-възпитател:
  Теодора Венкова
 • ГРУПА „ТЕМЕНУЖКА“
  Учители:
  Грозданка Ангелова
  Радостина Петкова
  Помощник-възпитател:
  Койна Димитрова
 • ГРУПА „КАМБАНКА“
  Учители:
  Мария Милчева
  Жанета Георгиева
  Помощник-възпитател:
  Станимира Тодорова