Групи

ГРУПА „МАРГАРИТКА“
Учители:
Даниела Игнатова
Светла Господинова
Помощник-възпитател:
Христалина Георгиева

ГРУПА „ИГЛИКА“
Учители:
Велина Въткова
Жени Кънева
Помощник-възпитател:
Нели Георгиева

ГРУПА „ТЕМЕНУЖКА“
Учители:
Радостина Петкова
Стефка Ангелова
Помощник-възпитател:
Койна Димитрова

ГРУПА „КАМБАНКА“
Учители:
Жанета Георгиева
Стефка Ангелова
Помощник-възпитател:
Станимира Тодорова