Групи

 • ПЪРВА ГРУПА „МАРГАРИТКА“ –
  Учители:
  Гергана Терзиева
  Наска Пенева
  Помощник-възпитател:
  Стоянка Ангелова
 • ВТОРА ГРУПА „ИГЛИКА“
  Учители:
  Антония Желязкова
  Велина Въткова
  Помощник-възпитател:
  Теодора Венкова
   
 • ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „ТЕМЕНУЖКА“
  Учители:
  Грозданка Ангелова
  Радостина Петкова
  Помощник-възпитател:
  Койна Димитрова
   
 • ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА  ГРУПА „КАМБАНКА“
  Учители:
  Мария Милчева
  Жанета Георгиева
  Помощник-възпитател:
  Станимира Тодорова