Отчет за изпълнението на бюджета и… от 01.01.2024 до 30.06.2024

Бюджет 2024 година

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2023 до 31.12.2023

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2023 до 30.09.2023

Бюджет 2023 година ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2023 до 30.06.2023

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2023 до 31.03.2023

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2022 до 31.12.2022

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2022 до 30.09.2022

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2022 до 30.06.2022

Бюджет 2022 ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2022 до 31.03.2022

Отчет за касовото изпълнение от 01.01.2021 до 31.12.2021

Отчет за касовото изпълнение от 01.01.21 до 30.09.21

Отчет за касовото изпълнение от 01.01.21 до 30.06.21

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.21 до 31.03.21

Бюджет 2021 ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.20 до 31.12.20 

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020   ДГ №13 “Пролет”

Бюджет 2020 год. ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.19 до 31.12.19 ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.09.19 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.06.19 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 31.03.2019 на ДГ №13″Пролет”

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Бюджет за 2018 година на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет за месец 01.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 02.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 03.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 04.2017 г. на Детска градина №13″Пролет”

Отчет до месец 05.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 06.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 07.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 08.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 09.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 10.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до м.11.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет към 31.12.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”