Бюджет

Отчет за касовото изпълнение от 01.01.21 до 30.09.21

Отчет за касовото изпълнение от 01.01.21 до 30.06.21

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.21 до 31.03.21

Бюджет 2021 ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.20 до 31.12.20 

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020   ДГ №13 “Пролет”

Бюджет 2020 год. ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.19 до 31.12.19 ДГ 13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.09.19 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.06.19 ДГ №13 “Пролет”

Отчет за изпълнението на бюджета до 31.03.2019 на ДГ №13″Пролет”

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 на ДГ №13 “Пролет”

Бюджет за 2018 година на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет за месец 01.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 02.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 03.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 04.2017 г. на Детска градина №13″Пролет”

Отчет до месец 05.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 06.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 07.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 08.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 09.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до месец 10.2017 на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет до м.11.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”

Отчет към 31.12.2017 г. на Детска градина №13 “Пролет”