Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.20 до 31.12.20 

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 ДГ №13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 ДГ №13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020   ДГ №13 „Пролет“

Бюджет 2020 год. ДГ 13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.19 до 31.12.19 ДГ 13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.09.19 ДГ №13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета до 30.06.19 ДГ №13 „Пролет“

Отчет за изпълнението на бюджета до 31.03.2019 на ДГ №13″Пролет“

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 на ДГ №13 „Пролет“

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 на ДГ №13 „Пролет“

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 на ДГ №13 „Пролет“

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 на ДГ №13 „Пролет“

Бюджет за 2018 година на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет за месец 01.2017 г. на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 02.2017 г. на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 03.2017 г. на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 04.2017 г. на Детска градина №13″Пролет“

Отчет до месец 05.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 06.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 07.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 08.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 09.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до месец 10.2017 на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет до м.11.2017 г. на Детска градина №13 „Пролет“

Отчет към 31.12.2017 г. на Детска градина №13 „Пролет“