БДП

КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
1. Жанета Георгиева – старши учител;
2. Радостина Петкова – учител;
3. Жени Кънева – учител.

План програма за безопасност на движението по пътищата за 2021/2022 учебна година

План за обучени по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 година

На 29 юни отбелязваме Международния ден на безопасността на движението по пътищата.
В ДГ 13 “Пролет” проведохме беседа-разговор с децата по темата. Играхме подходящи подвижни игри по БДП – “Бързи автомобили”, “Светофар” и др. Насочихме вниманието на децата по отношение на тази важна за живота и здравето тема.