БДП

КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
1. Жанета Георгиева – старши учител;
2. Радостина Петкова – учител;
3. Жени Кънева – учител.

План програма за безопасност на движението по пътищата за 2021/2022 учебна година

План за обучени по безопасност на движението по пътищата за учебната 2021/2022 година